I 2022 omkom 116 personer, viser nye tall fra statistikken Trafikkulykker med personskade. 116 omkomne tilsvarer 2,1 drepte pr 100 000 innbyggere. I våre naboland Sverige og Finland var de tilsvarende tallene henholdsvis 2,2 og 3,4.

– Antallet omkomne økte sammenlignet med fjoråret. Men langtidstendensen viser at færre blir drept i trafikken. Siden 1970 har bare fem år hatt lavere dødstall enn 2022, sier rådgiver Bente Andresen. 

Antall hardt skadde økte også i 2022. I 2022 økte antall hardt skadde med 9 fra 569 i 2021 til 578. Dette er likevel det tredje laveste tallet Statistisk sentralbyrå har registrert. Det laveste ble registrert i 2019 med 565 hardt skadde.

Figur 1. Drepte. 1946-2022

Figur 2. Hardt skadde. 1946-2022

Stor økning i drepte motorsyklister

Sammenlignet med omkomne i 2021 fordelt på trafikantgrupper, er det særlig i to grupper hvor vi finner en økning. Motorsyklister og de som går under betegnelsen «Andre trafikanter». Under andre trafikanter finner vi ulykker som skjer ved bruk av for eksempel el-sparkesykler, traktorer og ATV (All Terrain Vehicle). Antallet drepte motorsyklister økte fra 15 i 2021 til 21 i fjor og «Andre trafikanter» fra 4 til 13.