I 2023 omkom 110 personer, viser nye tall fra statistikken Trafikkulykker med personskade. 110 omkomne tilsvarer 2,0 drepte pr 100 000 innbyggere. I våre naboland Sverige og Finland var de tilsvarende tallene henholdsvis 2,2 og 3,2.

– Langtidstendensen viser at færre blir drept i trafikken. Siden 1970 har antallet dødsfall blitt redusert med 80 prosent, sier rådgiver Bente Andresen. 

Antall hardt skadde var nesten stabilt i 2023. I 2023 var det 10 færre hardt skadde enn i 2022, ned 10 fra 578 i 2022 til 568 i 2023. Dette er det nest laveste tallet Statistisk sentralbyrå har registrert. Det laveste ble registrert i 2019 med 565 hardt skadde. 

Figur 1. Drepte. 1946-2023

Figur 2. Hardt skadde. 1946-2023

Flere omkomne bilførere

50 av de 110 omkomne i 2023 var bilførere, og 21 var bilpassasjerer. I 2022 var de tilsvarende tallene henholdsvis 45 og 19. 20 motorsyklister omkom i trafikkulykker i 2023, og det er én færre enn i 2022.

I gruppen "Andre trafikanter" var det færre forulykkede, 7 omkomne i 2023 mot 13 i 2022. Under andre trafikanter finner vi ulykker som skjer ved bruk av for eksempel el-sparkesykler, traktorer og ATV (All Terrain Vehicle).

Når det gjelder fotgjengere, var det en halvering i antallet omkomne. I 2023 døde fem fotgjengere i trafikkulykker, mot 10 i 2022.