Artikler om drosjetransport

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / June 4, 2021

31 prosent mindre drosjekjøring

Drosjene kjørte i alt 195 millioner kilometer med passasjerer i 2020. Det var en nedgang på 30,7 prosent fra 2019.