Statistikk for Drosjetransport viser at drosjer med passasjerer tilbakela 51 millioner kilometer mer i 2022 enn i 2021. Det tilsvarer en vekst på 23 prosent fra året før. 

– Det var en stor nedgang i drosjenæringens aktivitet i pandemiårene som følge av koronatiltakene. Nå ser det ut til at flere velger drosje igjen. Likevel er fortsatt aktiviteten tre prosent lavere enn før pandemien, sier senior statistikkrådgiver Geir Martin Pilskog.

I seksårsperioden fra 2014 til 2019 holdt antallet kilometer kjørt med passasjer i bilen seg stabilt. I 2020, under det første pandemiåret, sank aktivitetsnivået med 31 prosent – fra 282 millioner kilometer i 2019 til 195 millioner kilometer i 2020. I 2022 økte kjøringen med passasjerer til 272 millioner kilometer.

Figur 1. Kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen (1 000km). 2014-2022

5 prosent av total omsetning betalt kontant

I 2022 ble 5 prosent av total omsetning betalt kontant. Det var en nedgang på 30 prosent sammenlignet med 2021. I fjor hadde Troms og Finnmark fylke størst andel, med 9 prosent av total omsetning betalt kontant. Nordland, Møre og Romsdal og Innlandet var fylkene med lavest andel kontant omsetning, med en andel på kun 1 prosent. 

Figur 2. Andel kontant omsetning. 2014-2022. Prosent

Skatteetaten samler årlig inn opplysninger om foretakene som er tildelt løyver til å kjøre drosje fra fysiske og digitale drosjesentraler. Skatteetaten henter inn data om kontant omsetning, elektronisk omsetning, kjørte kilometer og opptatte kilometer. Skatteetaten bruker denne informasjonen til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB gjenbruker opplysningene til å lage statistikk.