Til sammen fikk Patentstyret 14 prosent flere søknader om designbeskyttelse, 10 prosent færre søknader om varemerke, og nesten uendret antall patentsøknader i 2023, viser nye tall fra statistikken Patenter, design og varemerker.

Samlebetegnelse på rettigheter knyttet til patent, design og varemerke blir ofte brukt som en indikator for nyskapende virksomhet og som en resultatindikator for FoU og innovasjon. Dette gjelder spesielt Beskytter en konkret løsning på, et teknisk problem. Det gis patent på oppfinnelser som utgjør en praktisk løsning på et problem. Løsningen må være av teknisk art og være reproduserbar. Det kan ikke gis patent på en idé uten at søkeren forklarer hvordan den kan gjennomføres i praksis. Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres, som f. eks. blodanalyse, datateknologi og glidelåser. Det er likevel en rekke Et viktig forbehold er at patentering varierer mye mellom bransjer. I en del bransjer/næringer er patentering sjelden/ikke-eksisterende, men kan likevel ha betydelig innovasjonsaktivitet. Det fins også andre uformelle metoder for beskyttelse (hemmelighold; være først ute mv.) I tillegg kan patentering hindre andre aktører å bruke oppfinnelsen og dermed virke hemmende på innovasjonsaktivitet knyttet til å bruke slike rettigheter som resultatmål på dette området.

Statistikken viser antall årlige søknader til Patentstyret i Norge om vern for immaterielle rettigheter, som patenter, varemerker og design, fra norske og utenlandske søkere. Tallene sier ikke noe om søknadene sendt av norske søkere til internasjonale patentkontorer.

Statistikken sier derfor ikke noe om det totale antallet søknader fra norske foretak og privatpersoner.

Toppnotering for søknader om designbeskyttelse

Antall søknader om designbeskyttelse toppet seg i 2023. Med 1365 antall søknader er dette det høyeste antall siden 2002. Både norske og utenlandske søkere bidro til resultatet. Norske søkere sendte 19 prosent flere søknader, mens antallet fra utenlandske søkere gjennom den Internasjonale systemet, Er en internasjonal ordning som gjør at en søknad kan få vern for designet sitt i de landene som er medlem av ordningen. Dekker 90 land. var 12 prosent høyere enn 2022.

Norske patentsøkere i 2023

Patentstyret fikk til sammen 1398 patentsøknader i 2023. Det tilsvarer kun ett prosent mindre enn året før, likevel var dette lavere enn toppåret 2017 med 2063 patentsøknader. Et lengre tilbakeblikk, helt til 2013, viser en nedgang på 20 prosent. Fallet gjelder både norske og utenlandske patentsøkere som søker direkte til Patentstyret.

Foretakene i næringslivet viste en lavere pågang og sendte 6 prosent færre søknader i 2023. Av alle patentsøknader sendt av norske søkere til Patentstyret var 84 prosent fra norske foretak.

Flere norske søknader om varemerke

Til sammen sendte norske søkere 3 309 varemerkesøknader i 2023, dette var 6 prosent flere enn i 2022. Nærmere innsyn i tallene viser at norske foretak sendte 2 prosent flere søknader om varemerke i 2023. Disse foretakene sto bak 87 prosent av alle søknadene om varemerke sendt av norske søkere til Patentstyret i perioden.

Midlertidig var en betydelig lavere søknadspågang fra utenlandske søkere. Blant brukere som søker direkte til Patentstyret kom det 11 prosent færre søknader om varemerke. Mens antall som ønsket å sikre seg rettigheter i Norge ved å søke gjennom internasjonale avtalen Er en internasjonal avtale som gjør det enklere og billigere å søke internasjonal varemerkeregistrering i flere land samtidig. Dekker 129 land. var 14 prosent lavere i 2023.