Artikler om patenter, design og varemerker

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Laveste antall patentsøknader på 10 år Artikkel 6. juni

    I 2022 mottok Patentstyret i Norge det laveste antallet patentsøknader siden 2012. Nedgangen er på 11 prosent fra 2021. Både norske og utenlandske søkere om patent sendte færre søknader i perioden.

2022

  1. Flere søkte om patent i 2021 Artikkel 23. august

    Patentstyret mottok 9 prosent flere patentsøknader i 2021 enn i 2020. Årsaken var høyere søknadsinngang i Norge fra både norske og utenlandske søkere.

2021

  1. Patentsøknader: Den nedadgående trenden fortsetter Artikkel 6. juli

    Patentstyret mottok 6 prosent færre patentsøknader i 2020 enn i 2019. Årsaken var lavere søknadsinngang i Norge fra både norske og utenlandske søkere.