Sal av petroleumsprodukt

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
11174: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkttype (mill. liter). Foreløpige tall (F) (2010M01 - 2017M10)
11185: Sal av petroleumsprodukt, etter næring (SN2007) og produkt (1 000 liter). Endelege tal (F) (2009 - 2016)
09654: Priser på drivstoff (kr per liter) (1986M08 - 2017M10)
Avslutta tidsserier
03689: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt. Foreløpige tall (mill. liter) (F) (avslutta serie) (1995 - 2012)
09843: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt. Endelige tall (mill. liter) (F) (avslutta serie) (2009 - 2012)
03687: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (1995M01 - 2016M07)
10449: Sal av petroleumsprodukt, etter næring (SN2007) og produkt (1 000 liter). Endelege tal (F) (avslutta serie) (2009 - 2014)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken