Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13585: Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Førebelse tal 2021M01 - 2024M06

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
Ingunn Marie Verne Ruud, Statistisk sentralbyrå
+47 489 96 563
23.07.2024 08:00
Totalt sal:
mill. liter
Sal av petroleumsprodukt (inkl. iblanda bio):
mill. liter
Sal av reint biodrivstoff:
mill. liter
Totalt sal:
Slutten av månaden
Sal av petroleumsprodukt (inkl. iblanda bio):
Slutten av månaden
Sal av reint biodrivstoff:
Slutten av månaden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2021M01 , 2021M02 , 2021M03 ,

Valgt 1 av totalt 42

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle produkt , Bilbensin , Autodiesel ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for bilbensin og diesel for januar 2023 er rettet 23. februar 2023.