Sal av petroleumsprodukt

03687: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 1995M01 - 2016M07
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

kjøpegruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

petroleumsprodukt

Totalt 9 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 259 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.08.2016
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Salg:
mill. liter
Referansetid
Salg:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
19 Troms - Romsa (-2019)
Inkluderer Svalbard.
petroleumsprodukt
Andre petroleumsprodukt
Omfatter LPG, LNG og flybensin.

Brukerveiledning for statistikkbanken