Sal av petroleumsprodukt

Til toppen

10449: Sal av petroleumsprodukt, etter næring (SN2007) og produkt (1 000 liter). Endelege tal (F) (avslutta serie) 2009 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bilbensin , Autodiesel , Anleggsdiesel ,

Valgt 0 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0N Heile landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-02 Jord- og skogbruk , 03 Fiske, fangst og akvakultur , 05_07-08_09.9 Bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

næring

50i Innenriks sjøfart

Omfatter næringene 50.102, 50.109, 50.202, 50.203, 50.3 og 50.4.