Sal av petroleumsprodukt

Til toppen
10449: Sal av petroleumsprodukt, etter næring (SN2007) og produkt (1 000 liter). Endelege tal (F) (avslutta serie) 2009 - 2014
Sist endret
20.08.2015
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Sal:
1 000 liter
Referansetid
Sal:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
petroleumsprodukt
Må velges *
region
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

petroleumsprodukt
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
næring
50i Innenriks sjøfart
Omfatter næringene 50.102, 50.109, 50.202, 50.203, 50.3 og 50.4.

Brukerveiledning for statistikkbanken