Sal av petroleumsprodukt

Til toppen

03689: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt. Foreløpige tall (mill. liter) (F) (avslutta serie) 1995 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle kjøpegrupper , Bulk , Petroleumsutvinning ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Petroleumsprodukter i alt , Bilbensin , Diesel ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

19 Troms - Romsa (-2019)

Inkluderer Svalbard.

petroleumsprodukt

Andre petroleumsprodukt

Omfatter LPG, LNG og flybensin.