Sal av petroleumsprodukt

09654: Priser på drivstoff (kr per liter) 1986M08 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

petroleumsprodukt Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 406 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2020
Kontakt
Britt Helen Hagerud Aulie, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 387
brh@ssb.no

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Måleenhet
Priser (kr per liter):
kr per liter
Referansetid
Priser (kr per liter):
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

måned
2013M02
Tall for fyringsolje er retta 18.3. kl 1230.

Brukerveiledning for statistikkbanken