Sal av petroleumsprodukt

Til toppen

11174: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Foreløpige tall (F) 2010M01 - 2021M06

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valgt 1 av totalt 138

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel

kjøpegruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle kjøpegrupper , Bulk , Petroleumsutvinning ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

petroleumsprodukt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Petroleumsprodukter i alt , Bilbensin , Anleggsdiesel ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna iblanda biodrivstoff. Tal for 2020 og jan-feb 2021 vart korrigert 20.04.2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

måned

2021M04

Fordelinga av salet mellom kjøpegruppene Bensinstasjoner og Truckstasjoner vart korrigert 20. mai 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken