Sal av petroleumsprodukt

11174: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkttype (mill. liter). Foreløpige tall (F) 2010M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 29 Valgte

Søk

kjøpegruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

petroleumsprodukt

Totalt 10 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 126 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.07.2020
Kontakt
Britt Helen Hagerud Aulie, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 387
brh@ssb.no

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Måleenhet
Salg:
mill. liter
Referansetid
Salg:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken