Norsk kulturbarometer

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05300: Avstand til nærmeste lokale/sted hvor ulike kulturtilbud er jevnlig tilgjengelig (prosent) (1991 - 2016)
05286: Besøk på ulike kulturtilbud, siste 12 måneder (prosent) (1991 - 2016)
05295: Besøk på utstilling av billedkunst eller kunsthåndverk, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05582: Besøk på kulturfestivaler, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (2004 - 2016)
05298: Besøk på idrettsarrangement, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05297: Besøk på folkebibliotek, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05296: Besøk på museum, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05285: Benyttet ulike kulturtilbud, siste 12 måneder (prosent) (1991 - 2016)
05287: Besøk på kino, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05289: Besøk på opera eller operette, etter alder, kjønn og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05290: Besøk på ballett- eller danseforestilling, etter alder, kjønn og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05292: Besøk på konsert, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05288: Besøk på teater, musikal eller revy, etter alder, kjønn og utdanning, siste 12 måneder (1991 - 2016)
05583: Deltakelse på tros- eller livssynsmøter, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (prosent) (1994 - 2016)
05299: Interesse for å bruke ulike kulturtilbud (prosent) (1994 - 2016)
05301: Deltakelse i ulike kulturaktiviteter (prosent) (1991 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken