Norsk kulturbarometer

Til toppen

05300: Avstand til nærmeste lokale/sted hvor ulike kulturtilbud er jevnlig tilgjengelig (prosent) 1991 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

avstand

25-49 km

I 1991 var lengste avstand 25 km eller over.