Norsk kulturbarometer

05285: Benyttet ulike kulturtilbud, siste 12 måneder (prosent) 1991 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kulturtilbud Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.05.2017
Kontakt
Emma Schiro, Statistisk sentralbyrå
+47 40811361
esc@ssb.no

Måleenhet
Brukere av ulike kulturtilbud siste 12 måneder:
prosent
Referansetid
Brukere av ulike kulturtilbud siste 12 måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2008 blir det stilt spørsmål om konserter under ett, ikke todelt slik som tidligere.

Brukerveiledning for statistikkbanken