Norsk kulturbarometer

Til toppen
05286: Besøk på ulike kulturtilbud, siste 12 måneder (prosent) 1991 - 2016
Sist endret
31.05.2017
Kontakt
Emma Schiro, Statistisk sentralbyrå
+47 40811361
esc@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig antall besøk siste 12 måneder:
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig antall besøk siste 12 måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kulturtilbud
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

kulturtilbud
Må velges *

Totalt 11 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2008 blir det stilt spørsmål om konserter under ett, ikke todelt slik som tidligere.

Brukerveiledning for statistikkbanken