Norsk kulturbarometer

Til toppen

05292: Besøk på konsert, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer med i utvalget i alt , Menn med i utvalget , Kvinner med i utvalget ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2008 blir det stilt spørsmål om konserter under ett, ikke todelt slik som tidligere.