Norsk kulturbarometer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05292: Besøk på konsert, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (avslutta serie) 1991 - 2016

Fam Vivian Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 03 746
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
30.05.2017 08:00
Andel besøk (prosent):
prosent
Gjennomsnitt antall besøk:
besøk
Andel besøk (prosent):
31.12.
Gjennomsnitt antall besøk:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer med i utvalget i alt , Menn med i utvalget , Kvinner med i utvalget ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2008 blir det stilt spørsmål om konserter under ett, ikke todelt slik som tidligere.