Norsk kulturbarometer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13504: Bruk av ulike kulturtilbud, etter kjønn og utdanning 2021

Fam Vivian Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 03 746
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
24.05.2022 08:00
Andel av befolkningen (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig besøk (prosent):
prosent
Andel av befolkningen (prosent):
Datafangsten foregår 2 ganger pr år
Gjennomsnittlig besøk (prosent):
Datafangsten foregår 2 ganger pr år
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kino , Folkebibliotek , Bok ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Spørsmål om gudstjeneste, messe eller tros- og livsynsmøte er kun stilt til de over 16 år, fom. 2021. Periodene er tilbake fra tidspunktet respondent ble intervjuet, pga. ulike datainnsamlingsrunder kan dette representere ulike faktiske tidsrom for ulike respondenter.