12972: Opna konkursar per dag, etter næring (SN2007) (K) 2009U01 - 2020U23
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 357 Valgte

Søk

næring

Totalt 23 Valgte

Søk

vekedag

Totalt 8 Valgte

Søk

uke Velg minst en verdi

Totalt 121 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.06.2020
Kontakt
Jimmy Khang Tai Hoang, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Måleenhet
Konkursar:
konkursar
Konkursar hittil i år:
konkursar
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Tilsette:
personar
Eksportverdi (1 000 kr):
1 000 kr
Importverdi (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Konkursar:
Slutten av dagen
Konkursar hittil i år:
Slutten av dagen
Omsetning (1 000 kr):
Slutten av dagen
Tilsette:
Slutten av dagen
Eksportverdi (1 000 kr):
Slutten av dagen
Importverdi (1 000 kr):
Slutten av dagen
Pristype
Omsetning (1 000 kr):
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen blir oppdatert kvar dag, og nyaste veke viser tala så langt denne veka.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Omsetning (1 000 kr)
Målt i 2020-kroner

Brukerveiledning for statistikkbanken