Til toppen

12972: Opna konkursar per dag, etter næring (SN2007) (K) 2009U01 - 2021U02

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
uke
Må velges *
region
Må velges *
næring
vekedag
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

uke

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009U01 , 2009U02 , 2009U03 ,

Valgt 1 av totalt 152

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 357

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-Z Alle næringar , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

vekedag


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen blir oppdatert kvar dag, og nyaste veke viser tala så langt denne veka.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken