Til toppen

12852: Kommunefordelt månedslønn, etter bosted, arbeidssted, alder og kjønn (K) 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

arbeidssted/bosted

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 756


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For 2015-tallene er referansemåneden september, og altså ikke november som er referansemåneden for årene etter 2015. I tillegg er metoden for å beregne arbeidstid annerledes for 2015-tallene enn for årene etter 2015. Man kan likevel sammenligne 2015 og 2016, men endringer må tolkes med forsiktighet. Mer informasjon om lønnsstatistikken finnes under Om statistikken .

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken