12852: Kommunefordelt månedslønn, etter bosted, arbeidssted, alder og kjønn (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 756 Valgte

Søk

statistikkmål Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

arbeidssted/bosted Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

avtalt/vanlig arbeidstid per uke

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.02.2020
Kontakt
Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
gri@ssb.no

Måleenhet
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Månedslønn (kr):
September
Avtalt månedslønn (kr):
September
Uregelmessige tillegg (kr):
01.01-30.09
Bonus (kr):
01.01-30.09
Overtidsgodtgjørelse (kr):
September
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken