Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

12563: Desilfordelt inntekt per husholdsningstype. Høyeste verdi, antall og prosent (F) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

inntekt før/etter skatt Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

desil Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Andel husholdninger (prosent):
prosent
Høyeste verdi i desil (kr):
kr
Antall husholdninger:
husholdninger
Referansetid
Andel husholdninger (prosent):
31.12
Høyeste verdi i desil (kr):
31.12
Antall husholdninger:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
Desilene deler husholdningene i Norge i 10 like store grupper etter stigende inntekt.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken