Skatt for personer

Til toppen

11680: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) 2016 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inkluderer også utlendinger med trinnskatt. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.