Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
11619: Lønnstakere, etter bosted, kjønn, alder og yrke. 4. kvartal (K) 2015 - 2019
Sist endret
14.02.2020
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Lønnstakere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
alder
yrke
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Noen yrker har få lønnstakere. Dette kan skyldes at de fleste med dette yrket er selvstendig næringsdrivende og dermed ikke med i denne statistikken. Mer informasjon om yrke og endringer fra tidligere årganger i artikkelen «Om variabelen yrke».
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere regionalt nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken