Selskapers inntekter og fradrag

10450: Selvangivelsesregnskap for selskaper, etter skatteposisjon og sektor 2012 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

skatteposisjon

Totalt 3 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
31.12.
Næringsinntekt (mill. kr):
31.12.
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Fradrag i inntekt (mill. kr):
31.12.
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
31.12.
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
31.12.
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Alminnelig inntekt (mill. kr):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endringer i skattereglene for selskaper vil påvirke sammenlignbarheten mellom inntektsårene.

Brukerveiledning for statistikkbanken