Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

10450: Selvangivelsesregnskap for selskaper, etter skatteposisjon og sektor 2012 - 2018

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

skatteposisjon


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i skattereglene for selskaper vil påvirke sammenlignbarheten mellom inntektsårene.

Brukerveiledning for statistikkbanken