Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10334: Skattemeldingsregnskap for selskaper, etter sektor 2012 - 2022

Susanna Børdal, Statistisk sentralbyrå
+47 99 08 44 39
Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
28.02.2024 08:00
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
31.12.
Næringsinntekt (mill. kr):
31.12.
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Fradrag i inntekt (mill. kr):
31.12.
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
31.12.
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
31.12.
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Alminnelig inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12
Antall foretak:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i skattereglene for selskaper vil påvirke sammenlignbarheten mellom inntektsårene. Den midlertidige ordningen med tilbakeføring av underskudd i 2020 mot beskattet positiv alminnelig inntekt i 2019 og 2018 er tatt med i tabellen under «Fradrag i inntekt» i 2020. Tilbakeføringen utgjør totalt 1,9 milliarder kroner og ble automatisk utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret. Det er ikke inkludert i alminnelig inntekt i tabellen.