Pasienter på sykehus

Til toppen

10261: Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F00 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall pasienter eller behandlinger i alt , VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER , SVULSTER ,

Valgt 0 av totalt 93

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Friske nyfødte er inkludert, bosatte i utlandet eller ukjent sted ekskludert. Alder = Utskrivningsår - fødselsår Pasientenes fylke/helseregion En pasient kan ha hatt flere behandlinger med ulike hoveddiagnoser. Derfor vil summen av antall pasienter kunne være mindre enn summen av pasienter over ICD-10-kapitlene. En pasient kan ha hatt flere behandlinger med hoveddiagnoser i ulike undergrupper av ICD-10-kapitlene, slik at summen av undergruppene kan være høyere enn totalen på kapittelnivå. Tall fra 2009 - 2011 kan finnes under arkiv for Pasienter på sykehus. Velg publiseringsår, vedleggstabeller ligger nederst i artikkelen fra det aktuelle året. Norsk pasientregister (NPR) har endret registreringspraksis for enkelte behandlinger. Dagbehandling inkluderer nå innleggelser med 0 liggedager (dette ble tidligere definert som døgnbehandling). Dialysebehandling med 0 liggedager (tidligere definert som dagbehandling) defineres nå som poliklinisk kontakt. Tallene for de ulike behandlingsnivåene i 2015 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere årganger. 2018-tall for fylke 50 Trøndelag ble publisert 10.5.2019 kl. 11.30.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Pasienter på somatiske sykehus totalt

En pasient kan ha vært på sykehus på flere behandlingsnivåer.

år

2012

Data om forløsning mangler i 2012. Det var 39939 døgnopphold relatert til diagnosen dette året.