BNP per innbygger, prisnivåjustert

10258: Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustert utgift, etter utgiftsgruppe og land (EU28) 1995 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

utgiftsgruppe Velg minst en verdi

Totalt 61 Valgte

Søk

land Velg minst en verdi

Totalt 40 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Estrellita Rauan, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 65
era@ssb.no

Birte Larsen Sandstå, Statistisk sentralbyrå
+47 947 83 244
bls@ssb.no

Måleenhet
Kjøpekraftspariteter (EU28=1):
antall enheter nasjonal valuta per kjøpekraftsstandard
Prisnivåindekser (EU28=100):
indeks
Prisnivåjustert utgift (mill.):
kjøpekraftsstandard (mill.)
Prisnivåjustert utgift per innbygger:
kjøpekraftsstandard
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100):
indeks
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Eurostat
statistikkvariabel
Kjøpekraftspariteter (EU28=1)
Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU28.
Prisnivåindekser (EU28=100)
En prisnivåindeks er et uttrykk for prisnivået i et gitt land, sett i forhold til ett eller flere andre land. Prisnivåindeksen er definert som kjøpekraftsparitet dividert med valutakurs.
Prisnivåjustert utgift (mill.)
Prisnivåjustert utgift er utgiften for et gitt utgiftsaggregat i nasjonal valuta omregnet til et felles prisnivå for alle land. Prisnivåjustert utgift er definert som utgift i nasjonal valuta dividert med kjøpekraftspariteten.
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU28=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken