Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for alle foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (avslutta serie) 2010 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Næringene for utvinning av råolje og naturgass (SN2007: 06), elektrisitets- gass-, damp- og varmtvannsforsyning (SN2007: 35) og rørtransport (SN2007: 49.5) er inkludert i fellestabellene fra 2015.