Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for alle foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (avslutta serie) 2010 - 2017
Sist endret
22.05.2019
Kontakt
Natalia Naberezhneva, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
nva@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringene for utvinning av råolje og naturgass (SN2007: 06), elektrisitets- gass-, damp- og varmtvannsforsyning (SN2007: 35) og rørtransport (SN2007: 49.5) er inkludert i fellestabellene fra 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken