Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09903: Inntekt for husholdninger, etter hovedinntekttakers kjønn og alder. Gjennomsnitt og median (F) 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Anne Berit Dalgard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 673
ada@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Inntekt etter skatt, gjennomsnitt:
kr
Inntekt etter skatt, median:
kr
Samlet inntekt, gjennomsnitt:
kr
Samlet inntekt, median:
kr
Referansetid
Inntekt etter skatt, gjennomsnitt:
31.12.
Samlet inntekt, gjennomsnitt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hovedinntektstaker - er den i husholdningen som har fått registrert høyest samlet inntekt blant inntektstakerne i husholdningen. I de tilfeller det ikke finnes noen inntektstaker i husholdningen er eldste person hovedinntektstaker. Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
alder
Alder er satt lik fylte år ved utgangen av året.

Brukerveiledning for statistikkbanken