Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09903: Inntekt for husholdninger, etter hovedinntekttakers kjønn og alder. Gjennomsnitt og median (F) 2011 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
husholdningstype
kjønn
alder
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

husholdningstype


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Hovedinntektstaker - er den i husholdningen som har fått registrert høyest samlet inntekt blant inntektstakerne i husholdningen. I de tilfeller det ikke finnes noen inntektstaker i husholdningen er eldste person hovedinntektstaker. Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
alder
Alder er satt lik fylte år ved utgangen av året.

Brukerveiledning for statistikkbanken