Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09607: Inntekter for bosatte alderspensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntektskilde
Må velges *
alder
kjønn
pensjonsstatus

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 67 år eller eldre , 76 år eller eldre ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

pensjonsstatus


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alderspensjonister inkluderer personer bosatte i Norge som har mottatt alderspensjon fra folketrygden i minst en måned i løpet av året. Alderspensjonister kan da omfatte personer som har tatt ut full alderspensjon og personer som har tatt ut gradert alderspensjon

Brukerveiledning for statistikkbanken