Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09603: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie) 1999 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

inntektskilde Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

pensjonsstatus

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.10.2012
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Bosatte personer:
personer
Personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
nominelle kroner
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
nominelle kroner
Referansetid
Bosatte personer:
31.12.
Personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
31.12.
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Uførepensjonist er en person som har status som uførepensjonist ifølge NAV, ved utgangen av året.
Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 10222 for nye tall.
pensjonsstatus
Uføretrygdet med minsteytelse
Personer som mottar varig uførepensjon med et særtillegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken