Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09603: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie) 1999 - 2010

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntektskilde
Må velges *
kjønn
alder
pensjonsstatus

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

pensjonsstatus


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Uførepensjonist er en person som har status som uførepensjonist ifølge NAV, ved utgangen av året.
Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 10222 for nye tall.
pensjonsstatus
Uføretrygdet med minsteytelse
Personer som mottar varig uførepensjon med et særtillegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken