09286: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2007) (1 000 m²). Foreløpige tall (F) 2012M01 - 2019M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

næring

Totalt 22 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 92 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.09.2019
Kontakt
John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
job@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Igangsatt bruksareal:
1 000 m²
Bruksareal under arbeid:
1 000 m²
Fullført bruksareal:
1 000 m²
Referansetid
Igangsatt bruksareal:
Slutten av måneden
Bruksareal under arbeid:
Slutten av måneden
Fullført bruksareal:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken