Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr) 2009 - 2022

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
Olav Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 71
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
12.12.2023 08:00
Personer:
antall
Skattepliktig bruttofinanskapital (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig realkapital (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig bruttoformue (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig bruttofinanskapital (prosent av mill. kr):
prosent
Skattepliktig realkapital (prosent av mill. kr):
prosent
Skattepliktig bruttoformue (prosent av mill. kr):
prosent
Gjeld (prosent av mill. kr):
prosent
Skattepliktig nettoformue (prosent av mill. kr):
prosent
Formuesskatt (prosent av mill. kr):
prosent
Skattepliktig bruttofinanskapital (gjennomsnitt i kr):
kr
Skattepliktig realkapital (gjennomsnitt i kr):
kr
Skattepliktig bruttoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Gjeld (gjennomsnitt i kr):
kr
Skattepliktig nettoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Formuesskatt (gjennomsnitt i kr):
kr
Personer:
31.12.
Skattepliktig bruttofinanskapital (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig realkapital (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (mill. kr):
31.12.
Gjeld (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig nettoformue (mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig bruttofinanskapital (prosent av mill. kr):
31.12.
Skattepliktig realkapital (prosent av mill. kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (prosent av mill. kr):
31.12.
Gjeld (prosent av mill. kr):
31.12.
Skattepliktig nettoformue (prosent av mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (prosent av mill. kr):
31.12.
Skattepliktig bruttofinanskapital (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Skattepliktig realkapital (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Gjeld (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Skattepliktig nettoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Formuesskatt (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer , Skattepliktig bruttofinanskapital (mill. kr) , Skattepliktig realkapital (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.