Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08931: Sysselsetting, arbeidsledighet, arbeidsstyrken og utførte ukeverk, etter kjønn og alder. Sesongjusterte tall og trend, 3-måneders glidende gjennomsnitt (avslutta serie) 2006M02 - 2020M12

Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
28.01.2021 08:00
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
1 000 ukeverk à 37,5 timer
Sysselsatte (1 000 personer), trend:
1 000 personer
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Arbeidsledige (1 000 personer) (AKU), trend:
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
prosent
Registrerte arbeidsledige ved NAV (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Personer (1 000 personer), ikke sesongjustert:
1 000 personer
Sysselsatte i prosent av befolkningen, sesongjustert:
prosent
Sysselsatte i prosent av befolkningen, trend:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen, sesongjustert:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
prosent
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer), trend:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige (1 000 personer) (AKU), trend:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Registrerte arbeidsledige ved NAV (1 000 personer), sesongjustert:
Utløpet av måneden
Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer), sesongjustert:
Utløpet av måneden
Personer (1 000 personer), ikke sesongjustert:
Utgangen av måneden midt i kvartalet
Sysselsatte i prosent av befolkningen, sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte i prosent av befolkningen, trend:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen, sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer) , Arbeidsstyrken, trend (1 000 personer) , Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 179

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen er avslutta og erstatta med tabell 13332

statistikkvariabel

Registrerte arbeidsledige ved NAV (1 000 personer), sesongjustert

Frå og med november 2018 er dette reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samanliknbare før og etter brota.

Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer), sesongjustert

Frå og med november 2018 er dette reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samanliknbare før og etter brota.