Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen

08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2006M02 - 2020M12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar) , Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar) , Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 179

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen er avslutta og erstatta med tabell 13332

statistikkvariabel

Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert

Frå og med november 2018 er dette reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samanliknbare før og etter brota.

Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert

Frå og med november 2018 er dette reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samanliknbare før og etter brota.