Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen
08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder 2006M02 - 2020M07
Sist endret
26.08.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4929
ham@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
1 000 personar
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
1 000 personar
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
1 000 vekeverk à 37,5 timar
Sysselsette (1 000 personar), trend:
1 000 personar
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
1 000 personar
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
prosent
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
1 000 personar
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
prosent
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
prosent
Referansetid
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Utløpet av månaden
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Utløpet av månaden
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Utgangen av månaden midt i kvartalet
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 174 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sesongjusteringa under koronakrisen gjerdast på ein slik måte at tall frå krisen (frå mars) ikkje inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Vår handtering betyr at trendtal og sesongjusterte månadstal følger kvarandre frå og med mars. I etterkant tas enno tremånars glidande gjennomsnitt av AKU-tidsseriane både for sesongjusterte tal og trend, derfor er ikkje trend- og sesongjusterte tal identiske. Les meir om dette under om statistikken.
statistikkvariabel
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert
Frå om med november 2018 er dette reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samanliknbare før og etter brota.
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert
Frå om med november 2018 er dette reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samanliknbare før og etter brota.

Brukerveiledning for statistikkbanken