Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen

08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder 2006M02 - 2020M12

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar) , Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar) , Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert ,

Valgt 1 av totalt 16

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 179


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sesongjusteringa under koronakrisen gjerdast på ein slik måte at tall frå krisen (frå mars) ikkje inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Vår handtering betyr at trendtal og sesongjusterte månadstal følger kvarandre frå og med mars. I etterkant tas enno tremånars glidande gjennomsnitt av AKU-tidsseriane både for sesongjusterte tal og trend, derfor er ikkje trend- og sesongjusterte tal identiske. Les meir om dette under om statistikken.

statistikkvariabel

Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert

Frå og med november 2018 er dette reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samanliknbare før og etter brota.

Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert

Frå og med november 2018 er dette reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt. Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samanliknbare før og etter brota.

Brukerveiledning for statistikkbanken