Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07458: Sysselsetting, arbeidsledighet og utførte ukeverk, etter alder. Brudd- og sesongjustert, kvartalstall 1997K1 - 2022K2

Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
28.07.2022 08:00
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Utførte ukeverk, sesongjustert (1 000 ukeverk à 37,5 timer):
1 000 ukeverk à 37,5 timer
Arbeidsledige, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, sesongjustert:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 102

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er kvartalsgjennomsnitt av sesongjusterte månedstal, og svarer til tallene over 3-månadersgjennomsnitt fra statistikkbanktabellene 13332 og 08930 for den midterste måneden i kvartalet. Populasjonen før 2006 er registrerte bosatte i alderen 16-74 år. Sesongjusteringen under koronakrisen blir gjennomført slik at tall fra krisen (fra mars 2020) ikke inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Tallene er bruddjustert grunnet et brudd mellom 2020 og 2021, se Om statistikken for mer informasjon. Tallene etter 2020 er justert til nivået etter bruddet. Utførte ukeverk er ikke bruddjustert grunnet problemer med å skille eventuell effekt av koronakrisen fra eventuell effekt av omleggingen av AKU.