Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen
07458: Sysselsetting og arbeidsløyse for busette personar, sesongjustert, etter alder 1997K1 - 2020K2
Sist endret
25.08.2020
Kontakt
Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4929
ham@ssb.no

Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
1 000 personar
Sysselsette, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personar
Utførte vekeverk, sesongjustert (1 000 vekeverk à 37,5 timar):
1 000 vekeverk à 37,5 timar
Arbeidslause, sesongjustert (AKU) (1 000 personar):
1 000 personar
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
alder
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 94 Valgte 1

alder

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala er kvartalsgjennomsnitt av sesongjusterte månadstal, og svarar til tala over 3-månadersgjennomsnitt frå statistikkbanktabell 08930 og 08931 for midtarste månaden i kvartalet. Populasjonen før 2006 er busette 16-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken