Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

07458: Sysselsetting og arbeidsløyse for busette personar, sesongjustert, etter alder 1997K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

alder

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 93 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2020
Kontakt
Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4929
ham@ssb.no

Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
1 000 personar
Sysselsette, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personar
Utførte vekeverk, sesongjustert (1 000 vekeverk à 37,5 timar):
1 000 vekeverk à 37,5 timar
Arbeidslause, sesongjustert (AKU) (1 000 personar):
1 000 personar
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tala er kvartalsgjennomsnitt av sesongjusterte månadstal, og svarar til tala over 3-månadersgjennomsnitt frå statistikkbanktabell 08930 og 08931 for midtarste månaden i kvartalet. Populasjonen før 2006 er busette 16-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken