Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen

07458: Sysselsetting og arbeidsløyse for busette personar, sesongjustert, etter alder 1997K1 - 2020K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 96

alder


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala er kvartalsgjennomsnitt av sesongjusterte månadstal, og svarar til tala over 3-månadersgjennomsnitt frå statistikkbanktabell 08930 og 08931 for midtarste månaden i kvartalet. Populasjonen før 2006 er busette 16-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken