Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen

07458: Sysselsetting og arbeidsløyse for busette personar, sesongjustert, etter alder 1997K1 - 2020K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 96

alder


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala er kvartalsgjennomsnitt av sesongjusterte månadstal, og svarar til tala over 3-månadersgjennomsnitt frå statistikkbanktabell 08930 og 08931 for midtarste månaden i kvartalet. Populasjonen før 2006 er busette 16-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken