Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen

07458: Sysselsetting og arbeidsløyse for busette personar, brudd- og sesongjustert, etter alder 1997K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 99

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala er kvartalsgjennomsnitt av sesongjusterte månadstal, og svarar til tala over 3-månadersgjennomsnitt frå statistikkbanktabell 08930 og 08931 for midtarste månaden i kvartalet. Populasjonen før 2006 er busette 16-74 år. Sesongjusteringa under koronakrisen gjerdast på ein slik måte at tall frå krisen (frå mars 2020) ikkje inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Les meir om dette i Om statistikken. Bruddjusteringen er gjort på grunnalg av foreløpige bruddanslag. Utførte vekeverk er ikkje bruddjusterte grunna problemer med å skille eventuell effekt av koronakrisa frå eventuell effekt av omlegginga av AKU.