Skatt for personer

Til toppen

07006: Hovedposter fra skatteoppgjøret, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) 1993 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 27

bruttoinntektsintervall

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Under 250 000 , 250 000 - 499 999 ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruttoinntekt og kapitalinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken