Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

06946: Inntekt for husholdninger, etter husholdningstype. Antall og median (F) 2005 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle husholdninger , Aleneboende under 30 år , Aleneboende 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Husholdningstype:
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
Par omfatter ektepar, samboerpar og registrerte partnere. 2012-tallene er korrigert

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.