Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

06945: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder (avslutta serie) 1997M02 - 2012M02
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 181 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.03.2012
Kontakt
Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4929
ham@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
1 000 personar
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
1 000 personar
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
1 000 vekeverk à 37,5 timar
Sysselsette (1 000 personar), trend:
1 000 personar
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
1 000 personar
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
prosent
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Referansetid
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Utløpet av månaden
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Utløpet av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

15-åringar er foreløpig ikkje inkludert i dei sesongjusterte tala.
statistikkvariabel
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert
Desse variablane er reine månadsvise tal, og ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt.
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert
Desse variablane er reine månadsvise tal, og ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt.

Brukerveiledning for statistikkbanken