Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06945: Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 16-74 år. Sesongjusterte tall og trend, 3-måneders glidende gjennomsnitt, etter kjønn og alder (avslutta serie) 1997M02 - 2012M02

Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 45 66
21.03.2012 10:00
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
1 000 ukeverk à 37,5 timer
Sysselsatte (1 000 personer), trend:
1 000 personer
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Arbeidsledige (1 000 personer) (AKU), trend:
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
prosent
Registrerte arbeidsledige ved NAV (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer), trend:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige (1 000 personer) (AKU), trend:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Registrerte arbeidsledige ved NAV (1 000 personer), sesongjustert:
Utløpet av måneden
Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer), sesongjustert:
Utløpet av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer) , Arbeidsstyrken, trend (1 000 personer) , Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997M02 , 1997M03 , 1997M04 ,

Valgt 1 av totalt 181

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
15-åringar er foreløpig ikkje inkludert i dei sesongjusterte tala.

statistikkvariabel

Registrerte arbeidsledige ved NAV (1 000 personer), sesongjustert

Desse variablane er reine månadsvise tal, og ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt.

Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer), sesongjustert

Desse variablane er reine månadsvise tal, og ikkje tremånaders glidande gjennomsnitt.