Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
06944: Inntekt for husholdninger, etter husholdningstype. Antall og median (K) (B) 2005 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Samlet inntekt, median (kr):
kr
Inntekt etter skatt, median (kr):
kr
Antall husholdninger:
husholdninger
Referansetid
Antall husholdninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
husholdningstype
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

Valgfri variabel
husholdningstype

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

«Alle husholdninger» teller også observasjoner som ikke telles med i husholdningstypene «aleneboende», «par uten barn», «par med barn 0-17 år» og «enslig mor/far med barn 0-17 år». Par omfatter ektepar, samboerpar og registrerte partnere. Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006. 2012-tallene er korrigert. Tall for 2014 ble rettet 18.12.2015. Tall for 2006 ble rettet 4.10.2018
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken