Den norske kirke

Til toppen

06929: Den norske kirke (Dnk). Medlemmer og tilhørige, kirkelige handlinger og gudstjenester, etter bispedømme 2005 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Medlemmer av Dnk , Innmeldte i Dnk , Utmeldte av Dnk ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo , Borg , Hamar ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En dublett (et skjema) i årsstatistikken for Den norske kirke forekommer i kommune 1630 i 2005-tallene. Uoppgitt bispedømme inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet.

statistikkvariabel

Medlemmer av Dnk

Fra og med 2011 er tall for uoppgitt bispedømme tatt med. Totalsummen for landet er derfor ikke sammenlignbar med tidligere år.

Medlemmer av Dnk

Omfatter både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke.

Døpte

Døpte fra og med 2016, viser totalt antall døpte. Tallene kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.

statistikkvariabel: Utmeldte av Dnk , år: 2016

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

statistikkvariabel: Medlemmer av Dnk , år: 2012

Utvandrede medlemmer utgjorde i 2019: 140 259