Til toppen
06929: Den norske kirke (Dnk). Medlemmer og tilhørige, kirkelige handlinger og gudstjenester, etter bispedømme 2005 - 2019
Sist endret
17.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer av Dnk:
personer
Innmeldte i Dnk:
personer
Utmeldte av Dnk:
personer
Døpte:
personer
Konfirmerte:
personer
Kirkelige vigsler:
vigsler
Kirkelige gravferder:
gravferder
Gudstjenester søn- og helligdag:
gudstjenester
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag:
personer
Gudstjenester utenom søn- og helligdag:
gudstjenester
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdag:
personer
Gudstjenester med nattverd:
gudstjenester
Antall til nattverd:
personer
Julaftensgudstjenester:
gudstjenester
Deltakere julaftensgudstjenester:
personer
Referansetid
Medlemmer av Dnk:
31.12.
Innmeldte i Dnk:
31.12.
Utmeldte av Dnk:
31.12.
Døpte:
31.12.
Konfirmerte:
31.12.
Kirkelige vigsler:
31.12.
Kirkelige gravferder:
31.12.
Gudstjenester søn- og helligdag:
31.12.
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag:
31.12.
Gudstjenester utenom søn- og helligdag:
31.12.
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdag:
31.12.
Gudstjenester med nattverd:
31.12.
Antall til nattverd:
31.12.
Julaftensgudstjenester:
31.12.
Deltakere julaftensgudstjenester:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bispedømme
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

bispedømme

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En dublett (et skjema) i årsstatistikken for Den norske kirke forekommer i kommune 1630 i 2005-tallene.
Uoppgitt bispedømme inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet.
statistikkvariabel
Medlemmer av Dnk
Fra og med 2011 er tall for uoppgitt bispedømme tatt med. Totalsummen for landet er derfor ikke sammenlignbar med tidligere år.
Medlemmer av Dnk
Omfatter både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke.
Døpte
Døpte fra og med 2016, viser totalt antall døpte. Tallene kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.
statistikkvariabel: Utmeldte av Dnk , år: 2016
Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.
statistikkvariabel: Medlemmer av Dnk , år: 2012
Utvandrede medlemmer utgjorde i 2019: 140 259
statistikkvariabel: Antall til nattverd , år: 2009
Tall ble korrigert 29.06.2011.
statistikkvariabel: Gudstjenester med nattverd , år: 2009
Tall ble korrigert 29.06.2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken