Selskapers inntekter og fradrag

06898: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2006 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

næring

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2010
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Antall aksjeselskaper i utvalget:
selskap
Referansetid
Skattepliktig inntekt (mill. kr):
Periodesum
Næringsinntekt (mill. kr):
Periodesum
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
Periodesum
Fradrag inntekt (mill. kr):
Periodesum
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
Periodesum
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
Periodesum
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
Periodesum
Alminnelig inntekt (mill. kr):
Periodesum
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
Periodesum
Negativ inntekt (mill. kr):
Periodesum
Antall aksjeselskaper i utvalget:
Periodesum
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvinning av råolje og naturgass og tjenester tilkyttet olje- og gassutvinning inkluderer kun næringshovedgruppen Tjenester tilkyttet olje- og gassutvinning. Finansiell tjenestyting og forsikring inkluderer kun næringsundergruppen Porteføljeinvesteringer.

Brukerveiledning for statistikkbanken