Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06898: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2006 - 2008

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
27.04.2010 10:00
Skattepliktig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Antall aksjeselskaper i utvalget:
selskap
Skattepliktig inntekt (mill. kr):
Periodesum
Næringsinntekt (mill. kr):
Periodesum
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
Periodesum
Fradrag inntekt (mill. kr):
Periodesum
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
Periodesum
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
Periodesum
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
Periodesum
Alminnelig inntekt (mill. kr):
Periodesum
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
Periodesum
Negativ inntekt (mill. kr):
Periodesum
Antall aksjeselskaper i utvalget:
Periodesum
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktig inntekt (mill. kr) , Næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvinning av råolje og naturgass og tjenester tilkyttet olje- og gassutvinning inkluderer kun næringshovedgruppen Tjenester tilkyttet olje- og gassutvinning. Finansiell tjenestyting og forsikring inkluderer kun næringsundergruppen Porteføljeinvesteringer.