Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

06898: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2006 - 2008

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktig inntekt (mill. kr) , Næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvinning av råolje og naturgass og tjenester tilkyttet olje- og gassutvinning inkluderer kun næringshovedgruppen Tjenester tilkyttet olje- og gassutvinning. Finansiell tjenestyting og forsikring inkluderer kun næringsundergruppen Porteføljeinvesteringer.

Brukerveiledning for statistikkbanken