Til toppen

06659: Ungskogpleie og skogplanting, etter størrelsen på produktivt skogareal (dekar) (F) 2006 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
arealstørrelse
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

arealstørrelse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Ungskogpleie
Tallene gjelder ungskogpleie som er utført med skogavgiftsmidler og/eller har fått statstilskudd.
Skogplanting
Tallene gjelder skogplanting som er utført med skogavgiftsmidler og/eller har fått statstilskudd.

Brukerveiledning for statistikkbanken