06659: Ungskogpleie og skogplanting, etter størrelsen på produktivt skogareal (dekar) (F) 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

arealstørrelse

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.11.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Ungskogpleie:
dekar
Skogplanting:
dekar
Referansetid
Ungskogpleie:
31.12.
Skogplanting:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Ungskogpleie
Tallene gjelder ungskogpleie som er utført med skogavgiftsmidler og/eller har fått statstilskudd.
Skogplanting
Tallene gjelder skogplanting som er utført med skogavgiftsmidler og/eller har fått statstilskudd.

Brukerveiledning for statistikkbanken