Selskapers inntekter og fradrag

06466: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter skatteposisjon (avslutta serie) 2005 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

skatteposisjon

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.03.2013
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Foretak i utvalget (foretak):
foretak
Referansetid
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
31.12.
Næringsinntekt (mill. kr):
31.12.
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Fradrag i inntekt (mill. kr):
31.12.
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
31.12.
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
31.12.
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Alminnelig inntekt (mill. kr):
31.12.
Foretak i utvalget (foretak):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra inntektsåret 2006 omfatter statistikken også alle aksjeselskaper innen næringen Skipsfart og Produksjon og distribusjon av elektrisitet, samt aksjeselskaper innen Porteføljeinvestering.

Brukerveiledning for statistikkbanken